MEIST

Jõgevamaa kirdenurgas Mustvee vallas üsna Peipsi veerel on Avinurme-Kalma tee ääres neli küla - Piilsi, Jõemetsa, Kärasi ja Kõrve.

Kuigi esmakordselt on Piilsi ja Kärasi nime mainitud 400 aastat tagasi, võib piirkonna asustuse vanuseks arvata 1500 aastat. Seda kinnitavad 1930. aastal Piilsi vanast jõesängist leitud 5.—6. sajandist pärit pronksesemed.

Avinurme piirkonnale omaselt on soine põllumaa ja metsarohkus suunanud inimesed puutöö juurde. Lisaks põlluharimisele on see külades läbi aegade olnud üks peamisi elatusallikaid.

Praegu elab neljas külas kokku pisut rohkem kui 100 inimest. Kogukonna keskuseks on 1941. aastal valminud Piilsi koolimaja, kus on asunud nii raamatukogu, sidejaoskond kui ka kauplus. 

2003. aastast tegutseb külaselts, mis muuhulgas kogub tuntust piirkonna
matkade korraldamisega.  Alates 2019. aastast on inimesi liikuma utsitatud pea kümmekond korda. Selts valiti 2020. aasta Jõgevamaa Tervist Edendavaks 
Organisatsiooniks.