Piilsi kaart 1866. aastast

KÜLAD

Kärasi - anno 1599

Poola teises revisjonis nimetatakse küla Kieressza, mis kuulus Laiuse staarostkonna Roela mõisa valdustesse.

Kärasi küla nime saamise legend räägib sellest, et vanasti oli üldkasutatavatel teedel külade vahel väravad, mida teekäijad pidid avama ja sulgema kaitsmaks oma küla maid teisest külast eksinud kariloomade eest. Ühe küla väravad aga kärisesid, kui neid avati või suleti, ja seetõttu hakati küla kutsuma Kärasiks.

Piilsi - anno 1624

Rootsi teises revisjonis nimetatakse küla Pilsen, mis kuulus Laiuse staarostkonda Võtikvere vakusesse.

Piilsi küla nime legend on keelemeeste seletuse järgi tulnud kas eesnimest Pylo või tegusõnast piiluma.

Kõrve – anno 1767

Kõrve küla nimetatakse esmakordselt Lohusuu kirikuraamatus.

Kõrve küla nimi keeleteadlaste järgi: kõrb: kõrve tähendab Tartumaal eeskätt liivast põllumaad või karjamaad, mujal märgib ta suurt metsa või laant.

Jõemetsa - anno 1841

Küla nimetatakse Torma kihelkonna kirikuraamatus.

Jõemetsa küla nimi on hästi loogiline: metsa jõe äärde tekkinud küla.

Ajaloolised külad

Tänane Piilsi küla on moodustunud endistest Karusoo, Kolgavälja, osaliselt Tõnusaare, Linnanõmme ja Linnanõmme-Aanti kandi ning Kodasaare külad. Jõemetsa küla moodustavad endised Soldativälja ja Jõemetsa külad. Kärasi ja Kõrve on algusest peale olnud oma küla piirides.